یه چی هس که بش میگیم سکوت

 

ولی یه مدل دیگه ش سکوته دله

 

تا حالا تجربه داشتین که یکی دوستون داشته باشه و بدونی منتظرته ولی هرچی که سعی میکنی یه حرف واسه گفتن بش داشته باشی، چیزی به ذهنت نمیرسه و دلت نمیخواد دس خالی بری پیشش. خودتم نمیدونی چرا زبون و مخت بند میاد و باز هم با سکوت فاصله شروع میشه

نه سرگرمم نه مشغله دارم و نه خوابم

و این صدای سکوته ماستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع : دختران عفیف***پسران غیور |سکوت تلخـ... منبع : |سکوت تلخـ...
برچسب ها : سکوت